Home | About Us | Our Mission | Downloads | Contact Us |  
| Guest | Register Now
 
SERVICES
History of Jainism
Jain Ascetics
Jain Lectures
Jain Books/Litrature
24 Jain Tirthankars
Shalaka Purush
Jain Acharyas
Puja Sangrah
Vidhan
Jinvani Sangrah
Tithi Darpan
Jain Bhajan
Jain Video
Mother's 16 Dreams
Vidhan Mandal & Yantra
Wallpapers
Jain Manuscripts
Jain Symbols
Digamber Jain Teerths
Committee
Bidding
Virginia Jain Temple
 
DOWNLOADS
Books
Chaturmas List
Jain Calendar
Choughariya
Puja Paddhati
Subscribe For Newsletter
 
 
 
 
 
Shri Pushpa Dant Jinpooja

Pushpdant bhagavant sant sujapant tant gun,
Mahimaavant mahant kant shivtiyaramant mun.
Kaakandipur janam pita sugreev ramaasut.
Swetvaran manharan tumhain thaapon trivaarnut.

Om Hrim Shri Pushpdant Jinendraay Atra Avatar avatar Sanvaushat.
Om Hrim Shri Pushpdant Jinendraay Atra Tishtha Tishtha thah thah.
Om Hrim Shri pushpdant Jinendraay Atra Mam Sannihito Bhav bhav vashat

Meri araj suneeje Pushpdant jinraay.
Himvan girigat gangaajal bhar, kanchanbhrinj bharaay.
Karamkalank nivaaran kaaran, jajon tumhaare paay
Meri araj suneeje Pushpdant jinraay.

Om Hrim Shri Pushpdant Jinendraay Janm Jaraa Mrityu Vinaashnaay JalamNirvapaameeti Swaaha

Baavan chandan kadalinandan, kumkum sang ghasaay.
Charachon charan haran mithyaatap, veetraag gungaay.
Meri araj suneeje Pushpdant jinraay.

Om Hrim Shri Pushpdant Jinendraay Sansaar taap Vinaashnaay ChandanamNirvapaameeti Swaaha

Shaali akhandit saurabh mandit, shashisam dyuti damkaay.
Taako punj dharon charanandhig,dehu akhayapad ray.
Meri araj suneeje Pushpdant jinraay.

Om Hrim Shri Pushpdant Jinendraay Akshay Pad Praaptaye Akshatam Nirvapaameeti Swaaha.

Suman sumansam parimalmandit gunjat aligan aay.
Brahmputra madbhanjan kaaran, jajon tumhaare pay.
Meri araj suneeje Pushpdant jinraay.

Om Hrim Shri Pushpdant Jinendraay Kaambaan Vidhansnaay Pushpam Nirvapaameeti Swaaha..

Ghevar baaver feni gonjha,modan modak laay.
Chhudhavedani rogharan ko, bhent dharo gungaay.
Meri araj suneeje Pushpdant jinraay.

Om Hrim Shri Pushpdant Jinendraay Kshudhaarog Vidhansnaay NaivedyamNirvapaameeti Swaaha.

Vaatikapoor deep kanchanmaya, ujjaval jyoti jagaay.
Timirmoh naashak tumko lakhi, dharon nikat umgaay..
Meri araj suneeje Pushpdant jinraay.

Om Hrim Shri Pushpdant Jinendraay Mohaandhkaar Vidhansnaay DeepamNirvapaameeti Swaaha.

Dashver gandh dhananjayke sang, khevat haun gungaay.
Asht-karm ye dusht jarain so,dhoom dhoom su udaay.
Meri araj suneeje Pushpdant jinraay.

Om Hrim Shri Pushpdant Jinendraay Ashtakarm Vidhansnaay DhoopamNirvapaameeti Swaaha.

Shriphal poogi aur shuchir bhat, daadim aam mangaay.
Taason tum padpadm jajathaun,vighansaghan mit jay.
Meri araj suneeje Pushpdant jinraay.

Om Hrim Shri Pushpdant Jinendraay Mokshphal Praaptaye PhalamNirvapaameeti Swaaha.

Jal phal sakal milaay manohar, man-vach-tan hulsaay.
Tum pad poojaun preeti laayakai , jai jai tribhuvanraay.
Meri araj suneeje Pushpdant jinraay.

Om Hrim Shri Pushpdant Jinendraay Anarghyapad Praaptaye ArghyamNirvapaameeti Swaaha.

Panch Kalyaanak Arghya

Navami tithikaari faagun dhaari, garabh maahin thiti devaaji.
Taji aaran thaanam kripaanidhaanam, karat sachi tit sevaaji.
Ratanan ki dhaara param udaara, pari vyomten saaraji.
Mein poojon dhyaavon bhagat barhaavon,karo mohi bhav paaraji.

Om hrim shri faalgun krishna navamyaam garbhmangal manditaayshri Pushpdant jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Magsir sitpachchham parivaa swachchham, janme teerathnaathaji.
Tab ho chavbhevaa nirjar yevaa,aay naye nij maathaji.
Surgiri nahavaaye mangal gaaye, poojen preeti lagaaiji.
Mein poojon dhaavon bhagat barhaavon,nijnidhi het sahaaiji.

Om hrim shri maargshirsh shukla pratipadayaam janmamangal manditaayshri Pushpdant jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Sit magsir maasa thiti sukhraasa, ekam ke din dhaaraji.
Tap aatamgyaani aakulhaani, maun sahit avakaaraji.
Surmitra sudaani ke ghar aani,gaupaya paaran keena hai.
Tinako mein bandaun paapnikandaun, jo samtaaras bheena hai.

Om hrim shri maargshirsh shukla pratipadayaam tapomangal manditaayshri Pushpdant jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Sit kaartik gaaye doij dhaaye,ghaatikaram parchandaaji.
Keval parkaashe bhramtamnaashai,sakalsaar sukhmandaaji.
Ganraaj athaasiaanandbhaasi, samavsaran vrishdaataji.
Hari poojan aayo sheesh namaao,hum poojain jagtraataji.

Om hrim shri kaartik shukla dwiteeyayaam gyanmangal manditaayshri Pushpdant jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Bhaadav sit saara aathain dhaara,giri samed nirvaanaji.
Gun asht prakaara anupam dhaara,jai jai kripaanidhaanaji.
Tit indra su aayo pooj rachaayo, chinh tahaan kar deenaji.
Mein poojat hon gun dharat maheeson, tumre ras men bheenaji.

Om hrim shri bhaadav shukla ashtamyaam mokshmangal manditaayshri Pushpdant jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Jaimaala

Lachchhan maker sushwet tan, tung dhanush shat ek.
Sur nar vandit mukatipati, namo tumhen shir tek.

Puhupradan gunvadan jim, saagar toy samaan.
Kyonkar kar anjulinkar, kariye taasu pramaan.

Pushpdant jaivant namaste, punya teerthankar sant namaste.
Gyaan dhyaan amalaan namaste, chidvilaas sukh gyaan namaste.

Bhav-bhaya bhanjan dev namaste, munigankrit padsev namaste.
Mithyaanishidin indra namaste, gyaanpayodadhichandra namaste.

Bhav-dukh-taru-nihkand namaste, raagdosh-mad-dahan namaste.
Vishveshwar gunbhoor namaste, dharm-sudhaaraspoor namaste.

Keval brahmprakaash namaste, sakal charaachar bhaas namaste.
Vighn-maheedhar vijju namaste, jai urdhangati rijju namaste.

Jai makaraakritpaad namaste, makaradwajmadvaad namaste.
Karm-bharm parihaar namaste, jai jai adham udhaar namaste.

Dayaadhurandhar dheer namaste, jai jai gungambheer namaste.
Muktiramanipati veer namaste, hartaa bhavbhay peer namaste.

Vyayautpatti thiti dhaar namaste, nijaadhaar avikaar namaste.
Bhavya bhavodadhitaar namaste, vrindaavan nistaar namaste.

Jai jai jindevam harikrit sevam,param dharamdhan dhaariji.
Mein poojon dhyaavon gungan gaavaun, meto vithaa hamaari ji.

Om hrim shri pushpdant jinendraay maharghyam nirvapaameeti swaaha.

Puhupdantpad sant jajai jo manvachkaai.
Naachai gaavai bhagati karai,shubh parinati laai.
Sau paavai sukh sarv indra ahamindra tano var.
Anukramten nirvan lahai nihachain pramod dhar.

Pushpaanjalim kshipet, ityaasheervaadah.

IDJO SERVICES