Home | About Us | Our Mission | Downloads | Contact Us |  
| Guest | Register Now
 
SERVICES
History of Jainism
Jain Ascetics
Jain Lectures
Jain Books/Litrature
24 Jain Tirthankars
Shalaka Purush
Jain Acharyas
Puja Sangrah
Vidhan
Jinvani Sangrah
Tithi Darpan
Jain Bhajan
Jain Video
Mother's 16 Dreams
Vidhan Mandal & Yantra
Wallpapers
Jain Manuscripts
Jain Symbols
Digamber Jain Teerths
Committee
Bidding
Virginia Jain Temple
 
DOWNLOADS
Books
Chaturmas List
Jain Calendar
Choughariya
Puja Paddhati
Subscribe For Newsletter
 
 
 
 
 
Shri Vaasupoojya Jinpooja

Shriman Vaasupoojya jinver pad,poojan het hiye umgaay.
Thaapon man-vach-tan shuchi karikai,jinki paataldevyaa maay.
Mahish chinh pad lasai manohar, laal varan tan samataadaay.
So karunaanidhi kripaadrishti kari,tishthahu suparitishth yahan aay.

Om Hrim Shri Vaasupoojya Jinendraay Atra Avatar avatar Sanvaushat.
Om Hrim Shri Vaasupoojya Jinendraay Atra Tishtha Tishtha thah thah.
Om Hrim Shri Vaasupoojya Jinendraay Atra Mam Sannihito Bhav bhav vashat

Gangaajal bhari kanak kumbh men, praasuk gandh milaai.
Karam kalank vinaashankaaran , dhaar det harshaai.
Vaaspooj vasupooj tanuj pad, vaasav sevat aai.
Baalbrahmachaari lakhi jinko, shiv-tiya sanmukh dhaai.

Om Hrim Shri Vaasupoojya Jinendraay Janm Jaraa Mrityu Vinaashnaay JalamNirvapaameeti Swaaha

Krishnaagaru malayaagiri chandan, keshar sang ghasaai.
Bhav-aataap vinaashan kaaran, poojon pad chit laai.
Vaaspooj vasupooj tanuj pad, vaasav sevat aai.
Baalbrahmachaari lakhi jinko, shiv-tiya sanmukh dhaai.

Om Hrim Shri Vaasupoojya Jinendraay Sansaar taap Vinaashnaay ChandanamNirvapaameeti Swaaha

Devjeer sukhdaas shuddh ver, suvaran thaar bharaai.
Punj dharat tum charanan aagain, turit akhay pad paai.
Vaaspooj vasupooj tanuj pad, vaasav sevat aai.
Baalbrahmachaari lakhi jinko, shiv-tiya sanmukh dhaai.

Om Hrim Shri Vaasupoojya Jinendraay Akshay Pad Praaptaye Akshatam Nirvapaameeti Swaaha.

Paarijaat santaan kalptaru-janit suman bahulaai.
Meenketu madbhanjan-kaaran, tum pad-padm charhaai.
Vaaspooj vasupooj tanuj pad, vaasav sevat aai.
Baalbrahmachaari lakhi jinko, shiv-tiya sanmukh dhaai.

Om Hrim Shri Vaasupoojya Jinendraay Kaambaan Vidhansnaay Pushpam Nirvapaameeti Swaaha..

Navya-gavya aadik ras-poorit, nevaj turit upaai.
Chhudhaa rog nivaaran kaaran, tumhen jajon shir naai.
Vaaspooj vasupooj tanuj pad, vaasav sevat aai.
Baalbrahmachaari lakhi jinko, shiv-tiya sanmukh dhaai.

Om Hrim Shri Vaasupoojya Jinendraay Kshudhaarog Vidhansnaay NaivedyamNirvapaameeti Swaaha.

Deepakjot udot hot var, dash-dish men chhavi chhaai.
Timir moh naashak tumko lakhi, jajon charan harshaai.
Vaaspooj vasupooj tanuj pad, vaasav sevat aai.
Baalbrahmachaari lakhi jinko, shiv-tiya sanmukh dhaai.

Om Hrim Shri Vaasupoojya Jinendraay Mohaandhkaar Vidhansnaay DeepamNirvapaameeti Swaaha.

Dash vidhi gandh manohar lekar, vaat-hotra men daai.
Ashta karam ye dusht jaratu hain, dhoom sudhoom uraai.
Vaaspooj vasupooj tanuj pad, vaasav sevat aai.
Baalbrahmachaari lakhi jinko, shiv-tiya sanmukh dhaai.

Om Hrim Shri Vaasupoojya Jinendraay Ashtakarm Vidhansnaay DhoopamNirvapaameeti Swaaha.

Suras supakva supaavan phal lai, kanchan thaar bharaai.
Mochchh mahaa phaldaayak lakhi prabhu, bhent dharo gungaai.
Vaaspooj vasupooj tanuj pad, vaasav sevat aai.
Baalbrahmachaari lakhi jinko, shiv-tiya sanmukh dhaai.

Om Hrim Shri Vaasupoojya Jinendraay Mokshphal Praaptaye PhalamNirvapaameeti Swaaha.

Jal phal darab milaay gaay gun , aathon anga namaai.
Shiv pad raaj het hai shripati,nikat dharon yaha laai.
Vaaspooj vasupooj tanuj pad, vaasav sevat aai.
Baalbrahmachaari lakhi jinko, shiv-tiya sanmukh dhaai.

Om Hrim Shri Vaasupoojya Jinendraay Anarghyapad Praaptaye ArghyamNirvapaameeti Swaaha.

Panch Kalyaanak Arghya

Kali chhatth aasaarh suhaayo, garabhaagam mangal paayo.
Dashamen diviten ita aaye, shat indra jajain shir naaye.

Om hrim shri aasaarh krishna shashtamyaam garbhmangal manditaayshri Vaasupoojya jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Kali chaudash faagun jaanon, janame jagdeesh mahaanon.
Hari mer jaje tab jaai,hum poojat hain chit laai.

Om hrim shri faalgun krishna chaturdashyaam janmamangal manditaayshri Vaasupoojya jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Tithi chaudas faagun shyaama, dhariyo tap shri abhiraama.
Nrip sundar ke paya paayo, hum poojat ati sukh thaayo.

Om hrim shri faalgun krishna chaturdashyaam tapomangal manditaayshri Vaasupoojya jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Sudi maagh doij sohai, lahi keval aatam jo hai.
Anant gunaakar swami, nit vandon tribhuvan naami..

Om hrim shri maagh shulka dwiteeyaayaam gyaanmangal manditaayshri Vaasupoojya jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Sit bhaadav chaudashi leenon, nirvan suthaan praveenon.
Champaathaanak seti, hum poojat nij-hit heti.

Om hrim shri bhaadrapad shulka chaturdashyaam mokshmangal manditaayshri Vaasupoojya jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Jaimaala

Champaapur men panchvar,kalyaanak tum paay.
Sattar dhanu tan shobhano, jai jai jai jinraay.

Mahaasukh saagar aagar gyaan, anant sukhaamrit mukt mahaan.
Mahaabalmandit khandit kaam, ramaashivsang sadaa visraam.

Surind fanind khagind narind ,munind jajain nit paadarvind.
Prabhu tum antar bhaav viraag, subalahin ten vrat-sheelson raag.

Kiyo nahin raaj udaasroop, subhaavan bhaavan aatamroop.
Anitya sharer prapanch samast, chidaatam nitya sukhaashrit vast.

Asharn nahin kou sharn-sahaay,jahaan jiya bhogat karm vipaay.
Nijaatam ke parmaisur sharn, naheen inake bin aapad harn.

Jagatt jathaa jal-bud-bud yev, sadaa jiya ek lahai phalamev.
Anek prakaar dharee yaha deh, bhramen bhavkaanan aan na neh.

Apaavan saat kudhaat bhareeya, chidaatam shuddh subhaav dhareeya.
Dharai inason jab neh tabaiv, suaavat karm tabe vasubhev.

Jabai tan bhog jagatt udaas, dharain tab sanvar nirjar aas.
Karai jab karm kalank vinaas, lahai tab moksh mahaa-sukhraash.

Tathaa yaha lok naraakrit nitta, vilokiyate shat-dravyavichitt.
Su aatam jaanan bhodh-viheen, dharai kin tatva prateet Praveen.

Jinaagam-gyaanru sanjambhaav,sabai nij gyaan binaa virasaav.
Sudurlabh dravya sukshetra sukaal, subhaav sabain jihaten shiv haal.

Layo sab jog supunya vashaay, kaho kim deejiye taadiganvaay.
Vichaarat yon lavkaantik aaya, namen pad pankaj pushp charhaay.

Kahyo prabhu dhanya kiyaa suvichaar, prabodhi su yem kiyo ju vihaar.
Tabai saudharm tanon hari aaya, rachyo shivikaa charhi aap jinaay.

Dhare tap paaya sukevalbodh, diyo updesh subhavya sambodh.
Liyo phir mochchh mahaasukh raas, namain nit bhakt soi sukh-aash.

Nit vaasav vandat, paapnikandat,vaaspoojya vrat brahmpati.
Bhav-sankal-khandit aanand-mandit,jai jai jai jaivant jati.

Om hrim shri Vaasupoojya jinendraay maharghyam nirvapaameeti swaaha.

Vaaspooj pad saar,,jajon darav vidhi bhaavson,
So paavai sukhsaar, bhukti mukti ko jo param.

Pushpaanjalim kshipet, ityaasheervaadah.

IDJO SERVICES