Home | About Us | Our Mission | Downloads | Contact Us |  
| Guest | Register Now
 
SERVICES
History of Jainism
Jain Ascetics
Jain Lectures
Jain Books/Litrature
24 Jain Tirthankars
Shalaka Purush
Jain Acharyas
Puja Sangrah
Vidhan
Jinvani Sangrah
Tithi Darpan
Jain Bhajan
Jain Video
Mother's 16 Dreams
Vidhan Mandal & Yantra
Wallpapers
Jain Manuscripts
Jain Symbols
Digamber Jain Teerths
Committee
Bidding
Virginia Jain Temple
 
DOWNLOADS
Books
Chaturmas List
Jain Calendar
Choughariya
Puja Paddhati
Subscribe For Newsletter
 
 
 
 
 
Shri ShantiNath Jinpooja

Yaa bhavkaanan men chaturaanan, paapapanaanan gheri humery.
Aatam-jaanan maunan thaan na, baan na hon dai shath mery.
Taamad bhaanan aap hi ho , yaha chhaan na aan na aanan tery.
Aan yahi sharanaagat koaba , shripatji pat raakhahu mery.

Om Hrim Shri Shantinath Jinendraay Atra Avatar avatar Sanvaushat.
Om Hrim Shri Shantinath Jinendraay Atra Tishtha Tishtha thah thah.
Om Hrim Shri Shantinath Jinendraay Atra Mam Sannihito Bhav bhav vashat

Himgirigat gangaa dhaar abhangaa , praasuk sangaa bhari bhringaa.
Jarjanam-mritangaa, naashi aghangaa,pooji padangaa mriduhingaa.
Shri Shantijinesham, nut nakresham,vrishchakresham chakresham.
Hani arichakresham he gundhesham, dayaamritesham makresham.

Om Hrim Shri Shantinath Jinendraay Janm Jaraa Mrityu Vinaashnaay JalamNirvapaameeti Swaaha

Var baavan chandan kadali nandan, ghan aanandan sahit ghason.
Bhavtaap nikandan Airaanandan, vandi amandan, charan vason.
Shri Shantijinesham, nut nakresham,vrishchakresham chakresham.
Hani arichakresham he gundhesham, dayaamritesham makresham.

Om Hrim Shri Shantinath Jinendraay Sansaar taap Vinaashnaay ChandanamNirvapaameeti Swaaha

Himkar kar lajjat, malay susajjat, achchhat jajjat bhari thaari.
Dukh-daarid gajjat, sad-pad-sajjat, bhav-bhayabhajjat ati bhaari.
Shri Shantijinesham, nut nakresham,vrishchakresham chakresham.
Hani arichakresham he gundhesham, dayaamritesham makresham.

Om Hrim Shri Shantinath Jinendraay Akshay Pad Praaptaye Akshatam Nirvapaameeti Swaaha.

Mandaar sarojam kadali jojam, punj bharojam malayabharam.
Bhari kanchanthaari tum dhig dhaari, madan-vidaari dheer dharam.
Shri Shantijinesham, nut nakresham,vrishchakresham chakresham.
Hani arichakresham he gundhesham, dayaamritesham makresham.

Om Hrim Shri Shantinath Jinendraay Kaambaan Vidhwansnaay Pushpam Nirvapaameeti Swaaha..

Pakvaan naveene paavan keene, shat-ras bheene shukh daai.
Manmodan hare chhudaa vidaare, aagai dhaaren gungaai.
Shri Shantijinesham, nut nakresham,vrishchakresham chakresham.
Hani arichakresham he gundhesham, dayaamritesham makresham.

Om Hrim Shri Shantinath Jinendraay Kshudhaarog Vidhwansnaay NaivedyamNirvapaameeti Swaaha

Tum gyan prakaashai, bhramtam naashe, gyeya vikaashe sukhraase.
Deepak ujiyaara, yaaten dhaara, moh nivaara nij-bhaasai.
Shri Shantijinesham, nut nakresham,vrishchakresham chakresham.
Hani arichakresham he gundhesham, dayaamritesham makresham.

Om Hrim Shri Shantinath Jinendraay Mohaandhkaar Vidhwansnaay DeepamNirvapaameeti Swaaha.

Chandan karpooram,kari var chooram, paavak bhooram maahin jaram.
Tasu dhoom uraavai, naachat jaavai, ali gunjaavai madhuram swaram.
Shri Shantijinesham, nut nakresham,vrishchakresham chakresham.
Hani arichakresham he gundhesham, dayaamritesham makresham.

Om Hrim Shri Shantinath Jinendraay Ashtakarm Vidhwansnaay DhoopamNirvapaameeti Swaaha.

Badaam khajooram, daarim pooram, nimbuk bhooram le aayo.
Taason pad jajjon, shiv-phal sajjon, nij-ras rajjon umgaayo.
Shri Shantijinesham, nut nakresham,vrishchakresham chakresham.
Hani arichakresham he gundhesham, dayaamritesham makresham.

Om Hrim Shri Shantinath Jinendraay Mokshphal Praaptaye PhalamNirvapaameeti Swaaha.

Vasu dravya sanvaari, tum dhig dhaari, aanandkaari drig pyaari.
Tum ho bhavtaari, karunaadhaari, yaatain thaari sharanaari.
Shri Shantijinesham, nut nakresham,vrishchakresham chakresham.
Hani arichakresham he gundhesham, dayaamritesham makresham.

Om Hrim Shri Shantinath jinendraay Anarghyapad Praaptaye ArghyamNirvapaameeti Swaaha.

Panch Kalyaanak Arghya

Asit sataay bhadav jaaniye, garabh mangal taadin maaniye.
Sachi kiyaa janani pad charchanam, hum karain ita ye pad archanam.

Om hrim shri bhadrapad Krishna saptamyaam garbhmangal manditaayshri Shantinath jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Janam jeth chaturdashi shyaam hain, sakal indra su aagat dhaam hain.
Gajpurai gaj saaji sabai tabai, giri jaje ita mein jaji hon abai.

Om hrim shri jyeshth Krishna chaturdashyaam janmamangal manditaayshri Shantinath jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Bhav sharer subhog asaar hain, imi vichaar tabai tap dhaar hain.
Bhramar chaudas jeth suhaavani, dharmameh jajon gunpaavani.

Om hrim shri jyeshth Krishna chaturdashyaam tapomangal manditaayshri Shantinath jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Shukal paush dashain sukhraas hai, param kevalgyaan prakaash hai.
Bhavsamudra udhaaran devaki, hum karen nit mangal sevaki.

Om hrim shri paush shukla dashamyaam gyanmangal manditaayshri Shantinath jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Asit chaudashi jeth hanen aree, giri-sammedthaki shiv-tiya vari.
Sakal indra jajain tit aayakain, hum jajain ita mastak naayakain.

Om hrim shri jyeshth Krishna chaturdashyaam moksh mangal manditaayshri Shantinath jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Jaimaala

Shanti shaantigun mandate sadaa, jaahi dhyaavat supandite sadaa.
Mein tinhen bhagat mandate sadaa, poojihon kalushhandite sadaa.

Mochchhhet tim hee dayaal ho, he jinesh gun ratnamaal ho.
Mein abai sugundaam hee dharon, dhaavaten turit mukti-tee varon.

Jai Shantinath chidroopraaj, bhav saagar men adbhut jahaaj.
Tum taji sarvaarath siddhi thaan, saravaarath jut gajpur mahaan.

Tit janma liyo aanand dhaar, hari tatchhin aayo raajdwaar.
Indraani jaay prasoot thaan, tumako kar men le harash maan.

Nari god deya so mod-dhaar, sir chamar amar dhaarat apaar.
Giriraaj jaay tit shilaa paandu, taapai thaapyo abhishek maandu.

Tit pancham udadhitanon suvaar, sur kar kar kari lyaaye udaar.
Tab indra sahaskar kari anand, tum sar dhaara dhaaryo sumand.

Aghghgh ghghghgh dhuni hot ghor, Bhbhbhbh bhbh dhdh dhdh kalash shor.
Drim drim drim drim baajat mridang, jhan nan nan nan nan noopurang.

Tan nan nan nan nan tanan taan, ghan nan nan ghantaa karat dhwaan.
Taathei thei thei thei thei suchaal, jut naachat naavat tumahin bhaal.

Chat chat chat atpat natat naat, jhat jhat jhat hat nat shat viraat.
Imi naachat raachat bhagat rang, sur let jahaan aanand rang.

Ityaadi atul mangal suthaat, tit banyo jahaan surgiri viraat .
Puni kari niyog pitu sadan aaya, hari sonpyo tum tit vriddh thaay.

Puni raaj maahin lahi chakraratn, bhogyo chhah-khand kari dharma jatn.
Puni tap dhari kevalriddhi pay, bhavijeevan ko shiv-mag bataay.

Shiv pur pahunche tum he dinesh, gun mandit atul anant bhesh.
Mein dhyaavatu hon nit sheesh naay, hamari bhav-baadha hari jinaay.

Sevak apano nij jaan jaan, karunaa kari bhaubhaya bhaan bhaan.
Yaha vighan mool taru khand khand, chit-chintat aanand mand mand.

Shri Shanti mahantaa shiv-tiya kantaa, sugun anantaa bhagvantaa.
Bhav-bhraman hanantaa, saukhya anantaa, daataram taaranvantaa.

Om hrim shri Shantinath jinendraay maharghyam nirvapaameeti swaaha.

Shantinath jinke pad pankaj , jo bhavi poojai man-vach-kaay.
Janam janam ke paatak taakai, tatchhin tajiken jaay palaay.

Man vaanchhit sukh paavo so nar, baanche bhagatibhaav atilaay.
Taatain Vrindaavan nit vandai, jaatain shivpur raaj karaay.

Pushpaanjalim kshipet, ityaasheervaadah.

IDJO SERVICES