Home | About Us | Our Mission | Downloads | Contact Us |  
| Guest | Register Now
 
SERVICES
History of Jainism
Jain Ascetics
Jain Lectures
Jain Books/Litrature
24 Jain Tirthankars
Shalaka Purush
Jain Acharyas
Puja Sangrah
Vidhan
Jinvani Sangrah
Tithi Darpan
Jain Bhajan
Jain Video
Mother's 16 Dreams
Vidhan Mandal & Yantra
Wallpapers
Jain Manuscripts
Jain Symbols
Digamber Jain Teerths
Committee
Bidding
Virginia Jain Temple
 
DOWNLOADS
Books
Chaturmas List
Jain Calendar
Choughariya
Puja Paddhati
Subscribe For Newsletter
 
 
 
 
 
Siddha Chakra Puja

Ashta karam kari nasht asht-gun paayakain,
Ashtam vasudhaa maanhi viraaje jaayakain.
Aise siddh anant mahant manaayakain,
Sanvaushat aavhaan karoun harshaayakain.

Om Hrim Shri siddhachakraadhipataye Siddh parmeshthin Atra Avatar avatar Sanvaushat.
Om Hrim Shri siddhachakraadhipataye Siddh parmeshthin Atra Tishtha Tishtha thah thah.
Om Hrim Shri siddhachakraadhipataye Siddh parmeshthin Atra Mam Sannihito Bhav bhav vashat

Himvangat gangaa, aadi abhangaa, teerth utangaa, sarvangaa.
Aaniy sursangaa, salil surangaa, kari man changaa, bhari bhringaa.
Tribhuvan ke swami, tribhuvankaami, anterjaami, abhiraami.
Shiv-pur vishraami, nijnidhi paami, siddh jajaami shirnaami.

Om Hrim anaahat paraakramaay sakal-karm vinirmuktaay Shri siddhachakraadhipataye Siddh parmeshthine janma-jaraa-mrityu vinaashanaay jalam nirvapaameeti swaaha.

Harichandan laayo, kapoor milaayo, bahu mahakaayo mun bhaayo.
Jal sang ghasaayo, rang suhaayo, charan charhaayo, harshaayo.
Tribhuvan ke swami, tribhuvankaami, anterjaami, abhiraami.
Shiv-pur vishraami, nijnidhi paami, siddh jajaami shirnaami.

Om Hrim anaahat paraakramaay sakal-karm vinirmuktaay Shri siddhachakraadhipataye Siddh parmeshthine sansaar-taap vinaashanaay chandanam nirvapaameeti swaaha.

Tandul ujiyaare, shashi-duti tare, komal pyaare aniyaare.
Tush-khand nikaare, jal su-pakhaare, punj tumhaare dhing dhaare.
Tribhuvan ke swami, tribhuvankaami, anterjaami, abhiraami.
Shiv-pur vishraami, nijnidhi paami, siddh jajaami shirnaami.

Om Hrim anaahat paraakramaay sakal-karm vinirmuktaay Shri siddhachakraadhipataye Siddh parmeshthine akshay-pad praaptaye akshatam nirvapaameeti swaaha.

Surtaru kee baari, preet vihaari, kariyaa pyaari guljaari.
Bhari kanchan thaari, maal sanvaari,tum pad dhaari, atisaari.
Tribhuvan ke swami, tribhuvankaami, anterjaami, abhiraami.
Shiv-pur vishraami, nijnidhi paami, siddh jajaami shirnaami.

Om Hrim anaahat paraakramaay sakal-karm vinirmuktaay Shri siddhachakraadhipataye Siddh parmeshthine kaam-baan vindhwansnaay pushpam nirvapaameeti swaaha.

Pakvaan nivaaje, swaad viraaje, amrit laaje, kshut bhaaje.
Bahu modak chhaaje, ghevar khaaje, poojan kaaje, kari taaje.
Tribhuvan ke swami, tribhuvankaami, anterjaami, abhiraami.
Shiv-pur vishraami, nijnidhi paami, siddh jajaami shirnaami.

Om Hrim anaahat paraakramaay sakal-karm vinirmuktaay Shri siddhachakraadhipataye Siddh parmeshthine kshudaa rog vindhwansnaay naivedyam nirvapaameeti swaaha.

Aapaa-per bhaasai, gyaan prakaasai, chitt vikaasai, tam naasai.
Aise vidh khaase, deep ujaase, dhari tum paase,ullaase.
Tribhuvan ke swami, tribhuvankaami, anterjaami, abhiraami.
Shiv-pur vishraami, nijnidhi paami, siddh jajaami shirnaami.

Om Hrim anaahat paraakramaay sakal-karm vinirmuktaay Shri siddhachakraadhipataye Siddh parmeshthine mohaandhakaar vinaashnaay deepam nirvapaameeti swaaha.

Chumbat ali-maala, gandh vishaala, chandan kaala guruvaala.
Tas choorn rasaala, kari tatkaala, agni-jwaala men daala.
Tribhuvan ke swami, tribhuvankaami, anterjaami, abhiraami.
Shiv-pur vishraami, nijnidhi paami, siddh jajaami shirnaami.

Om Hrim anaahat paraakramaay sakal-karm vinirmuktaay Shri siddhachakraadhipataye Siddh parmeshthine ashta-karm dahanaay dhoopam nirvapaameeti swaaha.

Shriphal atibhaara, pishtaa pyaara, daakh chhuhaara, sahkaara.
Ritu-ritu kaa nyaara, satphal saara, aparampaara lai dhaara.
Tribhuvan ke swami, tribhuvankaami, anterjaami, abhiraami.
Shiv-pur vishraami, nijnidhi paami, siddh jajaami shirnaami.

Om Hrim anaahat paraakramaay sakal-karm vinirmuktaay Shri siddhachakraadhipataye Siddh parmeshthine moksh-phal praaptaye phalam nirvapaameeti swaaha.

Jal-phal vasu vrindaa, aragh amandaa, jajat anandaa, ke kandaa.
Meto bhav-phandaa, sab dukh-dandaa, ‘Heerachandaa’ tum vandaa.
Tribhuvan ke swami, tribhuvankaami, anterjaami, abhiraami.
Shiv-pur vishraami, nijnidhi paami, siddh jajaami shirnaami.

Om Hrim anaahat paraakramaay sakal-karm vinirmuktaay Shri siddhachakraadhipataye Siddh parmeshthine anarghya pad praaptaye arghyam nirvapaameeti swaaha.

Jaimaala

Dhyaan-dahan vidhi-daaru dahi, paayo pad nirvan.
Panch-bhaav-jut thir thaye, namaun siddh bhagvaan.

Sukh samyakdarshan gyaan lahaa, agurulaghu suksham veerya mahaa.
Avgaah abaadh aghaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Asurendra surendra narendra jajain, bhucharendra khagendra ganendra bhajain.
Jar-jaaman-marn mitaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Amalam achalam akalam akulam, achhalam asalam aralam atulam..
Abalam saralam shivnaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Ajaram amaram adharam sudharam, adaram aharam amaram adharam.
Aparam asaram sablaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Vrish-vrind amand na nind lahai, nirdand aphandsuchhand rahai.
Nit aanand-vrind badhaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho

Bhagvant susant anantguni, jaivant mahant namant muni.
Jagjantu tanon agh-ghaatak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Akalank atank shubhankar ho, nirdank nishank shivankar ho.
Abhayankar shankar kshaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Atarang arang asang sadaa, bhav-bhang abhang utang sadaa.
Sarvang anang nasaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Brahmand ju mandal mandan ho, tihun dand prachand vihandan ho.
Chid-pind akhand akaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Nirbhog subhog viyog harai, nirjog arog ashok dharai.
Bhram-bhanjan teekshan saayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Jai lakshya-alkshya sulakshak ho, jai dakshak pakshak rakshak ho.
Pan aksh prataksh khapaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Apramaad anaad suswaadrataa, unmaad vivaad vishaad hataa.
Samataa ramataa akashaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Nirbhed akhed acched sahee, nerved nivedan ved naheen.
Sab lok-alok ke gyaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Amaleen adeen areen hane, nij leen adheen achheen bane.
Jam kau ghan-ghaat bachaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Na ahaar nihaar vihaar kabai, avikaar apaar udaar sabai.
Jag-jeevan ke man-bhaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Asamandh adhandh arandh bhaye, nirbandh akhandh agandh thaye.
Amanam ataman nirvaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Nirvarn akarn udharn balee, dukh-harn asharn susharn bhalee.
Bali moh kee phauj bhagaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Aviruddh akruddh ajuddh prabhu, atishuddh prabuddh samriddh vibhu.
Paramaatam pooran paayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Virroop chidroop swaroop-dyutee, jaskoop anupam bhoop bhutee.
Krit-kritya jagattraya naayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Sab isht abheesht vishisht hitoo, utkrisht varisht garisht mitu.
Shiv-tishthat sarv sahaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Jai shreedhar shraadhar shreevar ho, jai shrikar shribhar shrijhar ho.
Jai riddhi susiddhi barhaayak ho, sab siddh namaun sukhdaayak ho.

Siddh sugun ko kahi sakai, jyon vilast nabh-maan.
‘Heerachand’ taatain jajai, karahu sakal kalyaan.

Om Hrim anaahat paraakramaay sakal-karm vinirmuktaay Shri siddhachakraadhipataye Siddh parmeshthine jaimaala mahaarghyam nirvapaameeti swaaha.

Siddh jajai tinko nahin aavai aapdaa,
Putra-pautra dhan-dhaanya lahai sukh smpadaa.
Indra-chandra dharanendra ju hoyakai,
Jaavai mukati manjhaar karam sab khoyakai.

Pushpaanjalim kshipet, ityaasheervaadah..

IDJO SERVICES