Home | About Us | Our Mission | Downloads | Contact Us |  
| Guest | Register Now
 
SERVICES
History of Jainism
Jain Ascetics
Jain Lectures
Jain Books/Litrature
24 Jain Tirthankars
Shalaka Purush
Jain Acharyas
Puja Sangrah
Vidhan
Jinvani Sangrah
Tithi Darpan
Jain Bhajan
Jain Video
Mother's 16 Dreams
Vidhan Mandal & Yantra
Wallpapers
Jain Manuscripts
Jain Symbols
Digamber Jain Teerths
Committee
Bidding
Virginia Jain Temple
 
DOWNLOADS
Books
Chaturmas List
Jain Calendar
Choughariya
Puja Paddhati
Subscribe For Newsletter
 
 
 
 
 
Samuchchaya Pujan

Dev-shashtra-guru naman kari,bees teerthankar dhyaay.
Siddha shuddh raajat sadaa, namoun chitt hulsaay.

Om Hrim Shri Dev-Shaashtra-guru samooh! Vidyamaan vinshati-teerthankar samooh! Anantaanant siddh-parmeshthi samooh! Atra Avatar avatar Sanvaushat.
Om Hrim Shri Dev-Shaashtra-guru samooh! Vidyamaan vinshati-teerthankar samooh! Anantaanant siddh-parmeshthi samooh! Atra Tishtha Tishtha thah thah.
Om Hrim Shri Dev-Shaashtra-guru samooh! Vidyamaan vinshati-teerthankar samooh! Anantaanant siddh-parmeshthi samooh! Atra Mam Sannihito Bhav bhav vashat

Anaadikaal se jagmen swaamin , jal se shuchitaa ko maana.
Shuddh nijaatam samyak-ratnatraya-nidhi ko nahin pahichaana.
Aba nirmal ratnatraya-jal le, shri dev-shaashtra-guru ko dhyaaoun.
Vidyamaan shri bees teerthankar, siddh prabhu ke gun gaaoun.

Om Hrim Shri Dev-Shaashtra-gurubhyah Vidyamaan vinshati-teerthankarebhyah Anantaanant siddh-parmeshthibhyashcha janma-jaraa-mrityu vinaashanaay jalam nirvapaameeti swaaha.

Bhav-aataap mitaavan ki nij men hee kshamtaa samtaa hai.
Anjaane aba tak meine par men kee jhoothee mamtaa hai.
Chandan sam sheetaltaa paane, shri dev-shaashtra-guru ko dhyaaoun.
Vidyamaan shri bees teerthankar, siddh prabhu ke gun gaaoun.

Om Hrim Shri Dev-Shaashtra-gurubhyah Vidyamaan vinshati-teerthankarebhyah Anantaanant siddh-parmeshthibhyashcha sansaar-taap vinaashanaay chandanam nirvapaameeti swaaha.

Akshay pad ke binaa phiraa, jagat kee lakh-chauraasi yoni men.
Asht-karm ke naash karan ko, akshat tum dhig laayaa mein.
Akshay-nidhi nij kee paane aba, shri dev-shaashtra-guru ko dhyaaoun.
Vidyamaan shri bees teerthankar, siddh prabhu ke gun gaaoun.

Om Hrim Shri Dev-Shaashtra-gurubhyah Vidyamaan vinshati-teerthankarebhyah Anantaanant siddh-parmeshthibhyashcha akshay-pad praaptaye akshatam nirvapaameeti swaaha.

Pushp sugandhi se aatam ne, sheel-swabhaav nashaayaa hai.
Manmath-baanon se bindh karke, chahungati dukh upjaayaa hai.
Sthirtaa nij men paane ko, shri dev-shaashtra-guru ko dhyaaoun.
Vidyamaan shri bees teerthankar, siddh prabhu ke gun gaaoun.

Om Hrim Shri Dev-Shaashtra-gurubhyah Vidyamaan vinshati-teerthankarebhyah Anantaanant siddh-parmeshthibhyashcha kaam-baan vindhwansnaay pushpam nirvapaameeti swaaha.

Shat-ras mishritbhojan se, ye bhookh na meri shaant hui.
Aatam ras anupam chakhne se, indriya-man ichchhaa shaman hui.
Sarvathaa bhookh ke metan ko, shri dev-shaashtra-guru ko dhyaaoun.
Vidyamaan shri bees teerthankar, siddh prabhu ke gun gaaoun.

Om Hrim Shri Dev-Shaashtra-gurubhyah Vidyamaan vinshati-teerthankarebhyah Anantaanant siddh-parmeshthibhyashcha kshudaa rog vindhwansnaay naivedyam nirvapaameeti swaaha.

Jad-deep vinashwar ko aba tak, samjhaa thaa meine ujiyaaraa.
Nij-gun darshaayak gyaan-deep se, mitaa moh kaa andhiyaaraa.
Yah deep samarpit karke mein, shri dev-shaashtra-guru ko dhyaaoun.
Vidyamaan shri bees teerthankar, siddh prabhu ke gun gaaoun.

Om Hrim Shri Dev-Shaashtra-gurubhyah Vidyamaan vinshati-teerthankarebhyah Anantaanant siddh-parmeshthibhyashcha mohaandhakaar vinaashnaay deepam nirvapaameeti swaaha.

Yaha dhoop anal men khene se, karmon ko nahin jalaayegi.
Nij men nij kee shakti-jwaalaa, jo raag-dwesh nashaayegi.
Us shakti dahan pragtaane ko, shri dev-shaashtra-guru ko dhyaaoun.
Vidyamaan shri bees teerthankar, siddh prabhu ke gun gaaoun.

Om Hrim Shri Dev-Shaashtra-gurubhyah Vidyamaan vinshati-teerthankarebhyah Anantaanant siddh-parmeshthibhyashcha ashta-karm dahanaay dhoopam nirvapaameeti swaaha.

Pishtaa-badaam-shriphal-lavang, charanan tum dhig mein le aayaa.
Aatam-ras bheene nij-gun phal, mum man aba unmen lalchaayaa.
Aba moksh-mahaa-phal paane ko, shri dev-shaashtra-guru ko dhyaaoun.
Vidyamaan shri bees teerthankar, siddh prabhu ke gun gaaoun.

Om Hrim Shri Dev-Shaashtra-gurubhyah Vidyamaan vinshati-teerthankarebhyah Anantaanant siddh-parmeshthibhyashcha moksh-phal praaptaye phalam nirvapaameeti swaaha.

Ashtam vasudhaa paane ko, kar men ye aathon dravya liye.
Sahaj shuddh swaabhaaviktaa se, nij men nij gun pragat kiye.
Yaha arghya samarpan karke mein, shri dev-shaashtra-guru ko dhyaaoun.
Vidyamaan shri bees teerthankar, siddh prabhu ke gun gaaoun.

Om Hrim Shri Dev-Shaashtra-gurubhyah Vidyamaan vinshati-teerthankarebhyah Anantaanant siddh-parmeshthibhyashcha anarghya pad praaptaye arghyam nirvapaameeti swaaha.

Jaimaala

Nase ghaatiyaa karm ju arhant devaa,
Kare sur-asur-nar-muni nitya swvaa.

Darash-gyaan-sukh-bal anant ke swaami,
Chhiyaalees gun yut mahaa eesh naami.

Teri divya vaani sadaa bhavya maani,
Mahaa-moh vidhwansani moksh-daani.

Anekaantmaya dwaadashaangi bakhaani,
Namo lok maataa shri jainvaani.

Viraagi achaaraj uvajjhaay saadhu,
daras-gyaan bhandaar samtaa araadhu.

Nagan vesh-dhaari ju ekaavihaari,
nijaanand mandit muktimaya prachaari.

Videh-kshetra men teerthankar bees raajen,
Vihar-maan vandoun sabhee paap bhaajen.

Namoun siddh nirbhaya niraamaya sudhaami,
Anaakul samaadhaan sahajaabhiraami.

Dev-shaastra-guru bees teerthankar, siddh hridaya bich dharle re.
Poojan-dhyaan-gaan gun karke, bhav-saagar jiya tar le re.

Om Hrim Shri Dev-Shaashtra-gurubhyah Vidyamaan vinshati-teerthankarebhyah Anantaanant siddh-parmeshthibhyah anarghya pad praaptaye jaimaala mahaarghyam nirvapaameeti swaaha.

IDJO SERVICES