Home | About Us | Our Mission | Downloads | Contact Us |  
| Guest | Register Now
 
SERVICES
History of Jainism
Jain Ascetics
Jain Lectures
Jain Books/Litrature
24 Jain Tirthankars
Shalaka Purush
Jain Acharyas
Puja Sangrah
Vidhan
Jinvani Sangrah
Tithi Darpan
Jain Bhajan
Jain Video
Mother's 16 Dreams
Vidhan Mandal & Yantra
Wallpapers
Jain Manuscripts
Jain Symbols
Digamber Jain Teerths
Committee
Bidding
Virginia Jain Temple
 
DOWNLOADS
Books
Chaturmas List
Jain Calendar
Choughariya
Puja Paddhati
Subscribe For Newsletter
 
 
 
 
 
Solah Kaaran Puja

Solah-kaaran bhaay teerthankar je bhaye.
Harshe indra apaar meru pai le gaye.
Poojaa kari nij dhanya lakhyo bahu chaavsaun.
Hamhoo shodash-kaaran bhaavain bhaavsaun.

Om Hrim Darshan vishuddhyaadi shodash kaaranaani Atra Avatar avatar Sanvaushat.
Om Hrim Darshan vishuddhyaadi shodash kaaranaani Atra Tishtha Tishtha thah thah.
Om Hrim Darshan vishuddhyaadi shodash-kaaranaani Atra Mam Sannihito Bhav bhav vashat

Kanchan-jhaari nirmal-neer, poojon jinver gun-gambheer.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim Darshanvishuddhi Vinaysampannataa Sheelvrateshvanatichaar Abheekshnagyaanopyog Samveg Shaktitastyaag Tapah Saadhusamaadhi Vai yaavrityakaran Arhadbhakti Aachaaryabhakti Bahushrutbhakti Pravchanbhakti Aavashyakaaparihaani Maargprabhaavnaa Pravachanvaat salyeti teerthankaratkaaranebhyo janma jaraa mrityu vinaashanaay jalam nirvapaameeti swaaha.

Chandan ghason kapoor milaay, poojon shrijinvar ke paay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo sansaar-taap vinaashanaay chandanam nirvapaameeti swaaha.

Tandul dhaval sugandh anoop, poojon jinvar tihun jag-bhoop.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo akshay-pad praaptaye akshatam nirvapaameeti swaaha.

Phool sugandh madhup-gunjaar, poojon jinvar jag-aadhaar.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo kaam-baan vindhwansnaay pushpam nirvapaameeti swaaha.

Sadnevaj bahuvidhi pakvaan, poojon shrijinvar gunkhaan.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo kshudaa rog vindhwansnaay naivedyam nirvapaameeti swaaha.

Deepak-jyoti timir chhaykaar, poojun shrijin kevaldhaar.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo mohaandhakaar vinaashnaay deepam nirvapaameeti swaaha.

Agar kapoor gandh shubh kheya,shrijinvar aage mahkaya.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo ashta-karm dahanaay dhoopam nirvapaameeti swaaha.

Shriphal aadi bahut phalsaar, poojon jin vaanchhit daatar.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo moksh-phal praaptaye phalam nirvapaameeti swaaha.

Jal-phal aathon darab charhaay, ‘Dhyaanat’ varat karo man laay.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo anarghya pad praaptaye arghyam nirvapaameeti swaaha.

Jaimaala

Shodash-kaaran gun karai, harai chaturgati-vaas.
Paap-punya sab naashke, gyaan-bhaan parkaash.

Darashvishuddhi dhare jo koee, taako aavaagaman na hoee.
Vinay mahaa dhaare jo praani, shiv-vanitaa ki sakhee bakhaani.

Sheel sadaa dirh jo nar paalai, so auran kee aapad taalai.
Gyaanaabhyaas karai manmaahin, take moh-mahaatam naahin.

Jo samveg bhaav vistaarai, surag-mukati-pad aap nihaarai.
Daan deya man harash vishekhai, ihbhav jas parbhav sukh dekhai.

Jo tap tape khape abhilaasha,chore karam-shikhar guru bhaasha.
Saadhu samaadhi sadaa man laavai, tihun jag bhog bhogi shiv jaavai.

Nish-din vaiyaavritya karaiyaa, so nihachai bhav-neer tiraiyaa.
Jo arhant-bhagati man aanai, so jan vishaya kashaay na jaanai.

Jo aachaaraj bhagati karai hai, so nirmal aachaar dharai hai.
Bahushrutvant-bhagati jo karaee, so nar sampooran shrut dharaee.

Pravchan bhagati karai jo gyaata, lahai gyaan paramaanand daata.
Shat aavashya kaal jo saadhai, so hee ratnatraya aaraadhai.

Dharam prabhaav karai je gyaani, tin shiv-maarag reeti pichhaani.
Vatsal ang sadaa jo dhyaavai, so teerthankar padvee paavai.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo mahaarghyam nirvapaameeti swaaha.

Ehee solah bhaavnaa, sahit dharai vrat joy.
Dev-indra-nar-vandya-pad, ‘Dyaanat’ shiv-pad hoy.

Pushpaanjalim kshipet, ityaasheervaadah..

IDJO SERVICES