Home | About Us | Our Mission | Downloads | Contact Us |  
| Guest | Register Now
 
SERVICES
History of Jainism
Jain Ascetics
Jain Lectures
Jain Books/Litrature
24 Jain Tirthankars
Shalaka Purush
Jain Acharyas
Puja Sangrah
Vidhan
Jinvani Sangrah
Tithi Darpan
Jain Bhajan
Jain Video
Mother's 16 Dreams
Vidhan Mandal & Yantra
Wallpapers
Jain Manuscripts
Jain Symbols
Digamber Jain Teerths
Committee
Bidding
Virginia Jain Temple
 
DOWNLOADS
Books
Chaturmas List
Jain Calendar
Choughariya
Puja Paddhati
Subscribe For Newsletter
 
 
 
 
 
Swayambhoo Stotra

Raajvishain jugalani sukh kiyo, raaj tyaag bhuvi shivpad liyo.
Swayambodh swayambhoo bhagwaan, bandaun Aadinaath bhagvaan.

Indra ksheersaagar jal laay, Meru nhawaaayegaay bajaay.
Madan-vinaashak sukh kartaar, bandaun Ajit ajit-pad kaar.

Shukal dhyaan kari karam vinaashi, ghaati aghaati sakal dukh raashi.
Lahyo mukatipad sukh avikaar, bandaun Sambhav bhav-dukh taar.

Maata pachchhim rayan manjhaar, supne solah dekhe saar.
Bhoop poochhi phal suni harshaay, bandaun Abhinandan mun laay.

Sab kuvaad-vaadi sardaar, jeete syaadvaad-dhuni saar.
Jain dharam parkaashak swaam, Sumatidev-pad karahun pranaam.

Garbh agaau dhanpati aay, karee nagar-shobhaa adhikaay.
Barse ratan panch-dash maas, namaun Padamprabhu sukh ki raas.

Ind phanind narind trikaal, baani suni suni hohin khusyaal.
Dwaadash sabhaa gyaan-daataar, namaun Supaaras naath nihaar.

Sugun chhiyaalis hain tum maahin, dosh athaarah kou naahin.
Moh-mahaatam-naashak deep, namaun Chandraprabh raakh sameep.

Dwaadash vidh tap karam vinaash, terah bhed charit parkaash.
Nij anichchh bhavi ichchhak daan, bandaun Pahupdant mun aan.

Bhavi-sukhdaay suragten aay, dashvidh dharam kahyo jinraay.
Aap samaan sabani sukh deh, bandaun Sheetal dharm-saneh.

Samtaa-sudhaa kop-vish-naash, dwaadashaang vaani parkaash.
Chaar sangh aanand-daataar, namon Shriyaans jineshwar saar.

Ratan-traya chir mukut vishaal, sobhai kanth sugun mani-maal
Mukti-naar-bhartaa bhagvaan, Vaasupoojya bandaun dhar dhyaan.

Param samaadhi-swaroop jinesh, gyaani dhyaani hit-updesh.
Karm naashi shiv-sukh-vilsant, bandaun Vimal naath bhagvant.

Antar baahir parigrah taari, param digambar-vrat ko dhaari.
Sarv jeev-hit-raah dikhaay, namaun Anant vachan mun laay.

Saat tatva panchaastikaay, arath navon chha darav bahu bhaay.
Lok alok sakal parkas, bandaun Dharm naath avinaash.

Pancham chakrivarti nidhi bhog, kaamdev dwaadasham manog.
Shaanti karan solam jinraay, Shaantinaath bandaun harkhaay.

Bahu thuti kare harash nahin hoy, ninden dosh gahain nahin koy.
Sheelvaan parbrahm swaroop, bandaun Kunthunaath shiv-bhoop.

Dwaadash gan poojain sukhdaay, thuti bandanaa karain adhikaay.
Jaaki nij-thuti kabahun na hoy, bandaun Ar-jinvar-pad doy.

Par-bhav ratan-traya-anuraag, ih bhav byaah samay vairaag.
Baal-brahm pooran-vrat dhaar, bandaun Mallinaath jinsaar.

Bin updesh swayam vairaag, thuti lokaant karai pag-laag.
Namah siddh kahi sab vrat lehi, bandaun Munisuvrat vrat dehi.

Shraavak vidyaavant nihaar, bhagati-bhaav saun diyo ahaar.
Barsee ratan-raashi tatkaal, bandaun Namiprabhu deen-dayaal.

Sab jeevan ki bandee chhor, raag-dwesh dway bandhan tor.
Rajmati taji shiv-tiya saun mile, Neminaath bandaun sukhnile.

Daitya kiyo upsarg apaar, dhyaan dekhi aayo phanidhaar.
Gayo kamath shath mukh kari shyaam, namon merusam paaras-swaam

Bhav-saagar tain jeev apaar, dharam-pot men dhare nihaar.
Doobat kaarhe dayaa vichaar, Vardhmaan bandaun bahubaar.

Chaubeesaun pad-kamal-jug, bandaun man-vach-kaay.
‘Dyaanat’ parhai sunai sadaa, so prabhu kyon na sahaay.

IDJO SERVICES