Home | About Us | Our Mission | Downloads | Contact Us |  
| Guest | Register Now
 
SERVICES
History of Jainism
Jain Ascetics
Jain Lectures
Jain Books/Litrature
24 Jain Tirthankars
Shalaka Purush
Jain Acharyas
Puja Sangrah
Vidhan
Jinvani Sangrah
Tithi Darpan
Jain Bhajan
Jain Video
Mother's 16 Dreams
Vidhan Mandal & Yantra
Wallpapers
Jain Manuscripts
Jain Symbols
Digamber Jain Teerths
Committee
Bidding
Virginia Jain Temple
 
DOWNLOADS
Books
Chaturmas List
Jain Calendar
Choughariya
Puja Paddhati
Subscribe For Newsletter
 
 
 
 
 
Shri Sumatinath Jinpooja

Sanjamratan vibhushan bhushit, dooshan dooshan shri jinchand.
Sumati ramaa ranjan bhavbhanjan, sanjayant taji merunarind.
Maatu mangalaa sakal mangalaa, nagar vineetaa jaye amand.
So prabhu dayaasudhaaras garbhit, aay tishth ith hari dukhdand.

Om Hrim Shri Sumatinath Jinendraay Atra Avatar avatar Sanvaushat.
Om Hrim Shri Sumatinath Jinendraay Atra Tishtha Tishtha thah thah.
Om Hrim Shri Sumatinath Jinendraay Atra Mam Sannihito Bhav bhav vashat

Pancham udadhi tanon sam ujjval, jal leeno vergandh milaay.
Kanak katori maanhin dhaari kari, dhaar dehun suchi man vach kaay.
Harihar vandit paapnikandit, sumatinath tribhuvan ke raay.
Tum padpadm sadm shivdaayak, jajat muditman udit subhaay.

Om Hrim Shri Sumatinath Jinendraay Janm Jaraa Mrityu Vinaashnaay JalamNirvapaameeti Swaaha.

Malayaagar ghansaar ghason var, keshar ar karpoor milaay.
Bhavtap haran charan par dhaaron, janam jaraa mritu taap palaay.
Harihar vandit paapnikandit, sumatinath tribhuvan ke raay.
Tum padpadm sadm shivdaayak, jajat muditman udit subhaay.

Om Hrim Shri Sumatinath Jinendraay Sansaar taap Vinaashnaay ChandanamNirvapaameeti Swaaha

Shashi sam ujjval sahit gandh tal, donon anee shuddh sukhdaay.
So le akhay sampadaa kaaran, punj dharon tum charanan paas.
Harihar vandit paapnikandit, sumatinath tribhuvan ke raay.
Tum padpadm sadm shivdaayak, jajat muditman udit subhaay.

Om Hrim Shri Sumatinath Jinendraay Akshay Pad Praaptaye Akshatam Nirvapaameeti Swaaha.

Kamal ketaki bel chameli, karanaa aru gulaab mahakaay.
So le samar shool chhay kaaran, jajon charan ati preet lagaay.
Harihar vandit paapnikandit, sumatinath tribhuvan ke raay.
Tum padpadm sadm shivdaayak, jajat muditman udit subhaay.

Om Hrim Shri Sumatinath Jinendraay Kaambaan Vidhansnaay Pushpam Nirvapaameeti Swaaha.

Navya gavya pakvaan banaaun, suras dekhi drig man lalchaay.
So le kshudhaarog chhay kaaran, dharon charan dhig man harshaay.
Harihar vandit paapnikandit, sumatinath tribhuvan ke raay.
Tum padpadm sadm shivdaayak, jajat muditman udit subhaay.

Om Hrim Shri Sumatinath Jinendraay Kshudhaarog Vidhansnaay NaivedyamNirvapaameeti Swaaha.

Ratanjadit athavaa ghritpoorit,vaa kapoormaya joti jagaay.
Deep dharon tum charanan aagen, jaaten kevalgyaan lahaay.
Harihar vandit paapnikandit, sumatinath tribhuvan ke raay.
Tum padpadm sadm shivdaayak, jajat muditman udit subhaay.

Om Hrim Shri Sumatinath Jinendraay Mohaandhkaar Vidhansnaay DeepamNirvapaameeti Swaaha.

Agar tagar krishnaagar chandan, choori agani men det jaraay.
Ashta karam ye dusht jaratu hain, dhoom ghoom yah taasu udaay.
Harihar vandit paapnikandit, sumatinath tribhuvan ke raay.
Tum padpadm sadm shivdaayak, jajat muditman udit subhaay.

Om Hrim Shri Sumatinath Jinendraay Ashtakarm Vidhansnaay DhoopamNirvapaameeti Swaaha.

Shriphal maatuling ver daadim, aam nimbu phal praasuk laay.
Moksh mahaaphal chaakhan kaaran, poojat hon tumare jug paay
Harihar vandit paapnikandit, sumatinath tribhuvan ke raay.
Tum padpadm sadm shivdaayak, jajat muditman udit subhaay.

Om Hrim Shri Sambhavnath Jinendraay Mokshphal Praaptaye PhalamNirvapaameeti Swaaha.

Jal chandan tandul prasoon charu, deep dhoop phal sakal milaay.
Naachi raachi shirnaay samarchon, jai jai jai jai jinraay.
Harihar vandit paapnikandit, sumatinath tribhuvan ke raay.
Tum padpadm sadm shivdaayak, jajat muditman udit subhaay.

Om Hrim Shri Sumatinath Jinendraay Anarghyapad Praaptaye ArghyamNirvapaameeti Swaaha.

Panch Kalyaanak Arghya

Sanjayant taji garbh padhaare, saavan set dutiya sukhkaare.
Rahe alipta mukur jimi chhaaya, jajon charan jai jai jinraaya.

Om hrim shraavan shuklaa dwiteeyayaam garbhmangal manditaayshri Sumatinath jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Baisaakh naumi kahan jaanon, janme Sumati sahit traya gyaanon.
Maanon dharyo dharama avataara, jajon charan jug ashtaprakaara.

Om hrim chaitra shuklaa ekaadashyaam janmhmangal manditaayshri Sumatinath jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Chait sukal gyaaras tithi bhaakha, taa din tap kari nij ras chaakha.
Paaran padm sadm paya keenon, jajat charan hum samataa bheenon.

Om hrim chaitrashukla ekaadashyaam tapomangal manditaayshri Sumatinath jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Sukal chait ekaadashi haane, ghaati sakal je jugpati jaane.
Samavsaran mahin kahi vrish saaram, jajahun anant chatushtay dhaaram.

Om hrim chaitrashukla ekaadashyaam gyanmangal manditaayshri Sumatinath jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Chait sukal gyaaras nirvaanam, giri samed tein tribhuvan maanam.
Gun anant nij nirmaldhaari, jajon dev sudhi lehu hamaari.

Om hrim chaitrashukla ekaadashyaam mokshmangal manditaayshri Sumatinath jinendraay arghyam nirvapaameeti swaaha.

Jaimaala

Sumati teensau chhattisau, sumatibhed darsaay.
Sumati dehu vinati karon, sumati vilamb karaay.

Dayaabeli tahan sagun nidhi,bhavi-kamod-gan-chand.
Sumatisateepati sumati kon, dhyaavo dhari aanand.

Panch paraavartan haran, panch sumati sit dain.
Panch labdhi daatar ke,gun gaoun din rain.

Pitaa meghraja sabai siddh kaaja,japain naam jaako sabai dukh bhaaja.
Mahaasoor ikshvaakvanshi viraajai, gungraam jaako sabai thaur chhaajain.

Tinhon ke mahaapunya saun aap jaaye, tihunlok men jeev aanand paaye.
Sunaaseer taahi dhaari meru dhaayo,kriyaa janm ki sarv keeni yathaa yon.

Bahuri taakon saunpi sangeet keeno, namen haath joren bhalee bhakti bheenon.
Bitaai dashai laakh hi poorv baalai, prajaa laakh untees hi poorv paalai.

Kachhu hetu te bhaavana baar bhaaye.tahaan brahm laukaant ke dev aaye.
Gaye bodhi taahi samai indra aayo, dharai paalaki men su udyaan laayo.

Namen siddhi ko kesh lonche sabai hi, dharyo dhyaan shuddham ju ghaati hane hi
Lahyo kevalam au samausarn saajam, ganadheesh ju ek sausol raajam.

Khire shabd taamenchhahon dravya dhaare, gunauparj utpaad vyaya dhrauvya saare.
Tathaa karm aathon tanee thitthi gaajam, milai jaasuke naashten mokshraajam.

Dharen mohinee sattar kodkodi, saritpatpramaanam tithi deergh jodee.
Avargyaan drigvedani antaraayam, dharain tees kodaakudi sindhukaayam.

Tathaanaamgotam kudaakodi beesam, samudra pramaanam dharain satt eisam
Su taintees abdhim dharen aayu abdhim, kahen sarvkarmon tani vriddhlabdhim.

Jaghanya prakaare dharen bhed ye hi, muhoortam vasoo naam gotam gane hi.
Tathaa gyaandrigmoh pratyooh aayam,su antarmuhurtam dhare thitti gaayam.

Tathaa vedanee baarahe hi muhoort, dhare thittaise bhanyo nyaayajutt.
Inhain aadi tattvaarth bhaakhyo ashesaa, lahyo pheri nirvan maahee pravesaa.

Anantam mahantam susantam sutantam, amandam aphandam anandam abhantam.
Alaksham vilaksham sulaksham sudaksham, anaksham avaksham abhaksham ataksham.

Avarnam agharnam akarnam, abharnam atarnam asharnam susharnam.
Anekam sadekam chidekam vivekam, akhandam sumandam prachandam tadekam.

Suparmam sudharmam susharmam akarmam, anantam gunaaram jaivant dharmam.
Namai daas Vrindaavanam sharn aai, sabai dukhten mohi leejai chhudaai.

Tuv sugun anantaa, dhyaavat santaa, bhramtambhanjan maartanda.
Satmatkarchandaa, bhavi-kaj mandaa, kumati kubal in gan handaa.

Om hrim shri Sumatinath jinendraay maharghyam nirvapaameeti swaaha.

Sumati charan jo jajai, bhavik jan manvachkaai.
Taasu sakal dukhdandphand, tatchhin chhay jaai.

Putra mitra dhan-dhaanya, sharm adbhut so paavai.
Vrindaavan nirvan lahai, jo nihachai dhyaavai.

Pushpaanjalim kshipet, ityaasheervaadah.

IDJO SERVICES